Yirmi birinci yüzyılın yeni bir on yılına girerken , bilimsel ve sanatsal ifade biçimlerinin dijital teknolojiler ile hızlıca dönüştüğüne, yeniden biçimlenerek geleneksel normların ötesine geçtiğine tanıklık etmekteyiz. CINEARJ-I akademik ve sanatsal çalışmalar ile eğitim ve yayıncılıkta içerik üretimine dönük yeni biçim ve yaklaşımların yer alacağı akademik bir platformdur.