ULUSLARARASI AKADEMİK ÇALIŞMALARDA/YAYINCILIKTA YENİ BİÇİM VE METODOLOJİ ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM ÇAĞRI METNİ

Değerli Meslektaşlarım,

 

TÜBİTAK 3005 Programı altında desteklenen,  Bilimsel ve Sanatsal Video Makalelerin İçerik ve İndeks Kriterlerinin Oluşturulması başlıklı proje kapsamında 18– 20 Ekim 2023'de düzenleyeceğimiz  ULUSLARARASI AKADEMİK ÇALIŞMALARDA/YAYINCILIKTA YENİ BİÇİM VE METODOLOJİ ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU’na sizleri davet etmekten onur duyuyorum.

Yirmi birinci yüzyılın yeni bir on yılına girerken, bilimsel ve sanatsal ifade biçimlerinin dijital teknolojiler ile  hızlıca dönüştüğüne, yeniden biçimlenerek geleneksel normların ötesine geçtiğine tanıklık etmekteyiz. Teknolojik uygulamaların kolay ulaşılabilirliği ile yaygınlaşmasıyla günümüzde özel bir edim olarak düşünülen dijital okur yazarlığın, süreç içinde yazılı metinler için kullandığımız okur yazarlık edimine dönüşmesi öngörülmektedir

 

Günümüzde İlk ve orta öğretimde yeni öğretim materyalleriyle eğitim sürerken, dijital vatandaş olarak kabul ettiğimiz yeni nesil öğrencilerin  öğretim süreçlerinde öğrenme ve kendini ifade etme biçimlerinin nasıl olacağı, eğitim sistemimizin pedagojik olarak bu sürece hazırlıklı olup olmadığı, diğer taraftan halihazırda sosyal bilimler, sanat ve tasarım gibi alanlarda akademik çalışmaların grafik, resim, ses vb. görsel-işitsel unsurlarla desteklenirken sadece geleneksel metinle (yazılı makale, kitap vb.) sınırlı kalıp kalmayacağı,GÖRSEL-İŞİTSEL DENEME/MAKALE gibi yeni nesil akademik ifade biçimlerinin bilginin niteliğine nasıl etki edeceği  ve hangi kriterlerle akademik yayıncılık içinde yer alacakları, bunların metodolojik bağlamda nasıl yorumlanacağı karşı karşıya kaldığımız önemli sorulardır.  Bu ve benzeri sorulara , 

İlk ve Orta Öğretimde  Dijital Okuryazarlık 

Yükseköğretimde Dijital Okuryazarlık

Yeni Nesil Pedagojik Yöntem ve Metodolojiler

 Yeni Nesil Bir Akademik Yayın Örneği Olarak Görsel-İşitsel Makaleler,  Videografik Eleştiri

gibi oturum başlıkları altında yanıt arayacağız.  Başlıklar aşağıda sıralanmış olmakla birlikte akademik çalışmalarda/yayıncılıkta yeni biçim ve metodolojiler genel başlığına uygun bildirilerinizi  10 Eylül 2023 tarihine kadar https://cmt3.research.microsoft.com/cinearji2023 adresine gönderebilirsiniz. Hakem değerlendirmesi sonucunda, tam metinler Sempozyum Kitabı’nda basılacaktır. 

Sempozyum kapsamında bir Atölye ile Görsel-İşitsel Deneme/Makale çalışmaları için  BLACKHALL ETKİNLİKLERİ altında ayrı bir etkinlik planlanmıştır. Sempozyumunun önemli bir parçası olacak olan BlackHall etkinliklerinde  sizleri görsel-işitsel deneme /makale çalışmalarınızla aramızda görmekten mutluluk duyarız. 

Türkiye’de bu alanda ilk kez gerçekleştirilen bu uluslararası sempozyumda video-deneme türünde üretilmiş değerli çalışmalarınızın özel gösterimlerinin alana dair soru ve sorunlara yönelik önemli katkılar sunacağı inancındayız. Etkinliğimiz kendini görsel-işitsel formlarda ifade eden/etmek isteyen,  araştırmacı, öğrenci ve akademisyenlerin katılımına açıktır. 

Gönderilen çalışmalar aşağıda belirtilen teknik şartnameye uygun olmaları ve hakem değerlendirme sürecinden geçmeleri durumunda 19 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan BlackHall Etkinliği kapsamında, Mahal Sanat’ta gösterilecektir. Seçkiye alınan görsel işitsel deneme/makaleler hakem değerlendirmeleri doğrultusunda Türkiye’nin ilk uluslararası görsel işitsel dergisi CINEMEDIAda yayınlanacaktır.

Video Makale Çalışmaların son gönderim tarihi: 10 Eylül 2023

Kabul edilen çalışmaların duyurusu: 10 Eylül  2023

* Gönderilen İngilizce- Türkçe Bildiri özetlerinin tamamı, başlık adı ve yazar adı-soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.

* Gönderilen video deneme/makale çalışmasına dair en az 1000 sözcük içeren yazılı metin bulunmalıdır. İletilen metinde eser sahibine ait kısa özgeçmiş ile görselin yükleneceği Vimeo linki ve video şifresi hakem değerlendirmesi için yer almalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER

  • Sempozyuma katılım ÜCRETSİZDİR.

  • Sempozyum özet bildiri kitapçığı Kasım ayı sonunda yayınlanacaktır.

  • Bildiri Son Gönderim Tarihi: 10 Eylül 2023

  • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 25 Eylül 2023

  • Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 5 Aralık 2023

  • Video Makale/Deneme Son Gönderim Tarihi: 10 Eylül 2023

  • Kabul Edilen Video Makale/Denemelerin İlanı: 25 Eylül 2023