Bir Ortam ve Müze Olarak Kent

Creator’s Statement

video essay by Dilara Tekrin & Ayşe Gülsüm Özel