Pamuk Prensesin Kabusu: Bellek, Tekinsizlik ve Medyatik Nesneler

Creator’s Statement

video essay by İpek Gürkan