ULUSLARARASI AKADEMİK ÇALIŞMALARDA/YAYINCILIKTA YENİ BİÇİM VE METODOLOJİ ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ULUSLARARASI AKADEMİK ÇALIŞMALARDA/YAYINCILIKTA YENİ BİÇİM VE METODOLOJİ ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

       “Bilimsel ve Sanatsal Video Makalelerin İçerik ve İndeks Kriterlerinin Oluşturulması” başlıklı proje kapsamında, gerekli bilimsel çalışmaların üretilmesi ve kuramsal altyapı üzerine tartışmalar gerçekleştirilmesi amacıyla, 18–20 Ekim 2023 tarihleri arasında Uluslararası Akademik Çalışmalarda/Yayıncılıkta Yeni Biçim ve Metodoloji Arayışları Sempozyumu düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu planlama dahilinde hem geleneksel yazılı hem de yenilikçi metin biçimlerinin oluşturulması amaçlandığı için sempozyumun iki farklı bölümden oluşması düşünülmüştür. Sempozyumun ilk bölümünde geleneksel yazılı bilimsel metin biçiminin kullanıldığı bilimsel çalışmaların kabulü yapılması amaçlanmıştır. Klasik ve modern metin biçimlerinin incelenmesi amacıyla, Akademik Çalışmalarda/Yayıncılıkta Yeni Biçim ve Metodolojiler genel başlığı kapsamında, İlk ve Orta Öğretimde Dijital Okuryazarlık, Yükseköğretimde Dijital Okuryazarlık, Yeni Nesil Pedagojik Yöntem ve Metodolojiler, Yeni Nesil Bir Akademik Yayın Örneği Olarak Görsel-İşitsel Makaleler, Videografik Eleştiri adlı beş alt başlık altında yazılı bilimsel çalışmaların kabulü yapılması planlanmıştır. Bu amaçla 7 Haziran 2023 tarihinde çağrıya çıkılmıştır. İngilizce- Türkçe bildiri özetlerinin tamamının, başlık adı ve yazar adı-soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde gönderilmesi hususunda fikir birliğine varılmış, bildiri özetlerinin son gönderim tarihi olarak 10 Eylül 2023 belirlenmiştir. Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi 25 Eylül 2023, tam metin son gönderim tarihi ise5Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.

Sempozyumun ikinci bölümünde ise Görsel-İşitsel Deneme/Makale çalışmaları ile alakalı atölye ve gösterim etkinlikleri gerçekleştirilmesi ve de bu etkinliklerinin “BLACKHALL EVENTS” adı altında organize edilmesi planlanmıştır. Bu amaçla Görsel-İşitsel Deneme/Makale çalışmaları yapan araştırmacılara ulaşmak amacıyla 7 Haziran 2023 tarihinde çağrıya çıkılmıştır. Çalışmayı özetleyen en az 1000 sözcük içeren yazılı metin, eser sahibine ait kısa özgeçmiş ve çalışmanın yükleneceği Vimeo linki ile birlikte gönderilmesi kararlaştırılan ile birlikte gönderilmesi kararlaştırılan video deneme/makale çalışmaları için son gönderim tarihi olarak 10 Eylül 2023 tarihi belirlenmiştir. Kabul edilen video makale/deneme çalışmalarının ilan tarihi 25 Eylül 2023 olarak ilan edilmiştir. Gönderilen çalışmaların belirtilen teknik şartnameye* uygun olmaları ve hakem değerlendirme sürecinden geçmeleri durumunda Black Hall Etkinliği kapsamında, 20 Ekim 2023 tarihinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Necip Fazıl Kısakürek Salonu’nda bir seçki halinde sunulması öngörülmüştür. Bu planlama dahilinde seçkiye alınan görsel işitsel video deneme/makalelerin, hakem değerlendirmeleri doğrultusunda, Türkiye’nin ilk uluslararası görsel işitsel makale dergisi CINEMEDIA’da yayınlanması amaçlanmıştır.

Sempozyumun iki bölümüne de katılımda hiçbir ücret talep edilmemiş olup, sempozyum ile ilgili tüm duyurular, cinearji.com internet sitesi, cinearj_iInstagram, X sosyal medya hesapları, Microsoft CMT (Conference Management Toolkit) Sempozyum hesabı ve cinearji@gmail.com e-posta hesabı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çağrılar sonucunda sempozyuma 30 çalışma, 40 araştırmacı katılmıştır. Bu çalışmalardan 17 tanesi yazılı bildiri, 13 tanesi ise video deneme/makale olarak sunulmuştur.  Ayrıca bu çalışmalar haricinde 4 farklı keynotespeaker sempozyumda sunumları ile yer almıştır. Sempozyum hibrit (yüz yüze ve çevrimiçi) bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Ekim 2023 tarihinde, saat 10:00’da, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi, Sevim Buluç Oditoryumu’nda İstiklal Marşı, saygı duruşu, açılış konuşmaları, müzik dinletisi ve sempozyum tanıtım filmi  ile başlayan sempozyum, KeynoteSpeaker Prof. Dr. Nico Carpentier’in 10:30’da yüz yüze gerçekleştirdiği  “Arts-based Research as a Tool for Producing and Communicating Academic Knowledge” adlı sunumu ile devam etmiştir. Bu sunum sonrasında paralel oturumlar şeklinde eşzamanlı iki oturum gerçekleştirilmiş ve aşağıda belirtilen araştırmacılar çalışmaları hakkında bildirilerini sunmuşlardır.

Sempozyumun ilk gününde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkez B Amfi’de gerçekleştirilen ilk paralel oturum 13:00’da, yüz yüze olarak başlamıştır. Oturum başkanlığını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Birol Akgül yürütmüştür. Katılımcılara 20 dakikalık sunum süreleri verilmiştir. Seda Şayan Kösem, Neda Şayan ve Prof. Dr. Çiğdem Şahin Taşkın “İlkokulda Dijital Okuryazarlık Üzerine Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmaların Değerlendirilmesi” isimli bildirilerini sunmuşlardır. Ardından Öğr. Gör. Emre Bozdemir ve Öğr. Gör. Nihan Bozdemir, “Endüstri 4.0 Perspektifinden Tasarım ve Dijitalleşen Eğitimdeki Yeri” isimli bildirilerini sunmuşlardır. İlk paralel oturum soru-cevap etkinliği ile sona ermiştir.

Sempozyumun ilk gününde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Troia Kültür MerkeziSevimBuluç Oditoryumu’nda gerçekleştirilen ikinci paralel oturum 13:00’da,yüz yüze olarak başlamıştır. Oturum başkanlığını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Yengin yürütmüştür. Katılımcılara 20 dakikalık sunum süreleri verilmiştir. Doç. Dr. Şakir Eşitti ve Arş. Gör. Zeynep Ayer Öztok Medya ve İletişim Çalışmaları Alanında “Bibliyometrik Analizin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Dijital Okuryazarlık Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi” isimli bildirilerini sunmuşlardır. Ardından Doç. Dr. Feyza Dalaylı “Yabancı Dil Öğreniminde Dijital Olanakların Kullanımı: Youtube Örneği” isimli bildirisini sunmuştur. Bu sunumun sonrasında ise Doç. Dr. Mert Gürer ve Doç. Dr. Zeynep Varlı Gürer “Video Özet ve Video Makale Üretimi ile Akademik Yayınların Sürdürülebilirliği” isimli bildirilerini sunmuşlardır. İkinci paralel oturum soru-cevap etkinliğinin ardından sona ermiştir.

Sempozyumun ikinci günü 19 Ekim 2023 tarihinde, saat 10:00’da, hibrit bir şekilde, Troia Kültür Merkezi, Sevim Buluç Oditoryumu’nda başlamıştır. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal’ın açılış konuşmasının ardından, Önal’ın moderatörlüğünde öncelikle sempozyumun keynotespeakerları Prof. Dr. Catherine Grant ve Prof. Dr. Kathleen Loock sunumlarını çevrimiçi bağlantı (Google Meet üzerinden) aracılığı ile oditoryumda yer alan katılımcılara  gerçekleştirmişlerdir. Prof. Dr. Catherine Grant “Input/Output: The Video Essay as a Creative Critical ResearchProcessandEndResult”, Prof. Dr. KathleenLoock“Videographic Memory Work.” başlıklı çalışmaları ile sempozyuma katkıda bulunmuşlardır. Keynotespeakerlara sunumlarını gerçekleştirmeleri için 75’er dakikalık sunum süreleri tanınmıştır. Sunumların ardından Dr. Muriel Tinel-Temple “TheAudio-Visual Essay As Alternative To The Written Essay: Innovations And Limitations” bildirisini sunmuştur. Hemen sonrasında ise  Doç. Dr. Alan O’Leary “Men Shouting: A HistoryIn 7 Episodes” isimli video makale/deneme  çalışmasını sunmuştur. Her iki araştırmacı da Google Meet üzerinden çevrimiçi olarak katılım sağlamışlardır. Sempozyum ikinci günü açılış toplantısı bu katılımların ardından sona ermiştir.

Sempozyumun ikinci gününe eşzamanlı olarak gerçekleştirilen iki paralel oturum ile devam edilmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi B Amfi’de gerçekleştirilen birinci paralel oturum 14:10’da, Google Meet çevrimiçi (online) olarak başlamıştır. Sunumları takip etmek isteyen katılımcılar hem B Amfi’de hem de Google Meet platformu üzerinden etkinliğe katılmışlardır. Oturum başkanlığını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Gökgöz yürütmüştür. Katılımcılara 20 dakikalık sunum süreleri verilmiştir. Arş. Gör. Dr. Rahime Özgün Kehya “Cinema as A PedagodicalVenueand  Film as a TeachingTool: Schulkinowochen-Germany”  isimli bildirisini sunmuştur. Ardından Dr. NickPoulakis ve Zoi-DanaiTzamtzi “Experimenting with Audio visual Narrative Forms in Still-Image Film: An Educational Project for Greek High School Students” isimli bildirilerini sunmuşlardır. Bu sunumun sonrasında ise Dr. Öğr. Üyesi Tülay Çelik “Görsel İşitsel Denemelerin Film Eğitiminde Kullanımı: Film Sanatı Dersi Örneği”, Doç. Dr.Farshad Zahedi ve Francisco Jimenez “Audiovisual Essay an Educational Tool for Exploring Film Space” isimli bildirilerini sunmuşlardır. Oturumun son sunumunu Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç  Türkgeldi  “Temsili Olmayan Düşünce Eylemi Olarak Video Deneme” isimli bildirisi ile gerçekleştirmiştir. Birinci paralel oturum soru-cevap etkinliği ile sona ermiştir.

Sempozyumun ikinci gününde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen ikinci paralel oturum Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi Sevim Buluç Oditoryumu’nda, saat 14:10’da,yüz yüze olarak başlamıştır. Oturum başkanlığını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Tv ve Sinema öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kasım yürütmüştür. Katılımcılara 20 dakikalık sunum süreleri verilmiştir. Öğr. Gör. Ali Çağlar Karabıyık “New Concept on Dependency and Disease in the New Media Age:  A Literature Review on Academic Research in Turkey”  isimli bildirisini sunmuştur. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Rahime Akikol “Filmlerin Kurgu Analizinde Kullanılan Yöntemler ve Video Makale” isimli bildirisini sunmuştur. Bu sunumun sonrasında ise Dr. Öğr. Üyesi  Emre Ahmet Seçmen “Bilimsel Araştırma Projelerinde Disiplinlerarasılık ve Çıktılar Üzerine: “Yeşilin Tonu” (2023) Belgeseli

Üzerine Bir Değerlendirme isimli bildirisini sunmuştur. Oturumun son sunumunu Doç Dr. Esmeray Karataş “Dijital Bir Metodoloji Olarak Netnografinin İletişim Bilimleri Alanında Kullanımının İncelenmesi” isimli bildirisi ile gerçekleştirmiştir. Birinci paralel oturum soru-cevap etkinliği ile sona ermiştir.

Sempozyumun 18-19 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan ilk iki günü bildirilerin ve keynotespeakerların sunumları ile hibrit bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte çağrıya başvuran 17 bildirinin 16 tanesi sunumunu gerçekleştirmiştir. Bu süreç % 94,12’lik bir başarı ile tamamlanmıştır.

Sempozyumun üçüncü günü sempozyuma katılım gösteren 13 video deneme/makale çalışmasının sunulması iki oturum halinde gerçekleştirilmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Necip Fazıl Kısakürek Salonunda, saat 10:00’da hibrit olarak başlayan “Blackhall” etkinlikleri ilk oturumu, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal’ın keynotespeaker olarak gerçekleştirdiği “Bilim ve Sanat Arasında: Yeni Nesil Melez Akademik Yayıncılık Örneği Olarak Video Denemeler” sunumu ile başlamıştır. Bu sunumun ardından video deneme/makale gösterimlerine geçilmiştir. Oturumun başkanlığını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal yapmıştır. Video deneme/makale sürelerine bağlı olarak katılımcılara 20-30 dakika aralığında bir sunum süresi verilmiştir. Prof. Dr. Hasan Akbulut “Son Bakışta Aşk: Sevgi Neydi?” isimli çalışmasını çevrimiçi olarak sunmuştur. Prof. Dr. Hasan Akbulut “Son Bakışta Aşk: Sevgi Neydi?” isimli çalışmasını, 10:20’de, çevrimiçi olarak sunmuştur. Doç. Dr. Kurtuluş Özgen, “Habitus of Self “SottoVoce” ”  isimli çalışmasını, 10:40’da, yüz yüze olarak sunmuştur. Dr. Öğr. Üyesi İpek Gürkan, “Pamuk Prenses’inKabusu” isimli çalışmasını, 11:10’da, çevrimiçi olarak sunmuştur.Doç. Dr. Harun M. Töle “Torino Atını Sesle Düşünmek” isimli çalışmasını, 11:30’da, yüz yüze olarak sunmuştur. Etkinliğin ilk oturumu bu gösterim ve soru-cevap bölümü ile son bulmuştur.

“Blackhall” etkinliklerinin ikinci oturumu 11:50’de verilen kahve molasının ardından 12:00’da, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Necip Fazıl Kısakürek Salonu’nda başlamıştır. İkinci oturumun başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Şakir Eşitti  tarafından yürütülmüştür.  Dr. Öğr. Üyesi Dilara Tekrin ve Ayşe Gülsüm Özel, “City as a Medium, City As a Museum” isimli çalışmalarını, 12:20’de, çevrimiçi olarak sunmuşlardır. SureshkumarPasupulaSekar, “OneFilm ,TwoRemakes, Three Composers”  isimli çalışmasını, 12:40’da, çevrimiçi olarak sunmuştur. Doç. Dr. FarshadZahedi ve Francisco Jimenez, “Kiarostami’sGeopoetics” isimli çalışmalarını, 13:10’da, çevrimiçi olarak sunmuşlardır. Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Türkgeldi, “Dalgalar ve Eski Ev”  isimli çalışmasını, 13:40’da, çevrimiçi olarak sunmuştur. Arş. Gör. Dr. Zühre Canay Güven, “RealismInCinema: Odyssey of One-TakeFilms”  isimli çalışmasını, 14:00’da, yüz yüze olarak sunmuştur.  Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Çağlar Doğru, “Alreadymade: Death of Nature”  isimli çalışmasını, 14:30’da, yüz yüze olarak sunmuştur. Yiğit Armutoğlu, “ISA andBeanCake”  isimli çalışmasını, 14:50’de, yüz yüze olarak sunmuştur. Arş. Gör. Gülseren Dinvar Pekşen ve Arş. Gör. Tolga Barman, “FacesandDays”  isimli çalışmalarını, 15:10’da, yüz yüze olarak sunmuşlardır. Etkinliğin ikinci oturumu bu gösterim ve soru-cevap bölümü ile son bulmuştur.

Sempozyumun üçüncü gününde yer alan “Blackhall” etkinliğine toplamda 13 video makale/deneme kabul edilmiş olup, bu video makale/deneme çalışmalarından 12 tanesinin gösterimi yapılmıştır.  Bu süreç % 92,31’lik bir başarı ile tamamlanmıştır.

Sempozyum çıktıları Aralık, 2023’de yayınlanması planlanan Cinemedia dergisinde sunulacaktır.

“Bilimsel ve Sanatsal Video Makalelerin İçerik ve İndeks Kriterlerinin Oluşturulması” başlıklı proje kapsamında 18–20 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Akademik Çalışmalarda/Yayıncılıkta Yeni Biçim ve Metodoloji Arayışları Sempozyumu’nda video makale/deneme kavramı, video makale/denemelerin bilimsel ve sanatsal konumunun değerlendirilmesi ve metodoloji arayışları üzerine birçok değerli çıktı elde edilmiştir.

Sempozyumun ilk günü olan 18 Ekim 2023 tarihinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Troia Kültür Merkezi, Sevim Buluç Oditoryumu’nda, saat 10:30’da KeynoteSpeaker Prof. Dr. NicoCarpentier, “Arts-basedResearch as a Tool for Producing and Communicating Academic Knowledge” adlı sunumu ile sanat temelli bilimsel araştırmanın ne olduğu ve nasıl kullanıldığını anlatmıştır. Carpentier sunumunda yazı temelli bir akademik üretime karşı olmadığını, sanat temelli bilimsel araştırma yöntemlerinin bu akademik üretim biçimininin karşısında konumlanan bir alternatif durumunda bulunmadığını, yazı temelli akademik üretimi destekleyen ve eksiklerini tamamlayan bir yapı olarak ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Carpentier, sanat temelli araştırma yaklaşımını gerçekleştirirken görsel-işitsel araştırma yöntemlerinden olan video makale/denemeleri kullanmıştır. Sunum içerisinde yer verdiği sanat temelli bilimsel çalışmalarını iki ana odağa ayıran Carpentier, antagonistik milliyetçilik (Kıbrıs örneği) ve çevre temelli iletişim (İsveç örneği) konu başlıkları altında sosyolojik ve ekolojik video makale/denemeleri yapmıştır. Sunumda her iki sanat temelli araştırma çalışması da gösterilmiştir.

Sempozyumun ikinci günü 19 Ekim 2023 tarihinde, saat 10:30’da, çevrimiçi bağlantı (Google Meet üzerinden) aracılığı ile Sevim Buluç Oditoryumu’nda  gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Catherine Grant, “Input/Output: The Video Essay as a Creative Critical Research Processand End Result” sunumuna başlarken, çalışmasının konferansın ana konusu olan akademik yayıncılık ve çalışmalarda yeni biçim ve metodoloji arayışlarına uygun bir yapıda olduğunu belirterek bir videografik makale çalışmasının girdi ve çıktılarının nasıl olması gerektiği, sürecin ne yönde ilerlediği ve ne gerektiği üzerine bir sunuş gerçekleştirmiştir. Grant, geleneksel yazılı bilimsel çalışmalar ile video makale/deneme çalışmalarının ortak noktaları olduğu gibi birbirinden ayrılan noktaları olduğunu belirtmiştir. Girdi’yi (input) bilimsel çalışmanın ilk aşaması olarak adlandıran Grant, yazılı bilimsel kaynaklarda girdinin fikirler ve sözlerden oluştuğunu belirtmiştir. Son aşaması ise Çıktı’dır. Grant, yazılı bilimsel kaynaklarda çıktının fikir ve sözcüklerin yazılı bir metin haline dönüştürülmesi ile son bulduğunu ve söz ve fikirden yazıya bir dönüşümün söz konusu olduğunu belirtmiştir. Video makale/deneme çalışmalarında ise girdi ve çıktı biçimlerinin görsel-işitsel materyaller olduğunu ve süreç içinde girdi ile çıktının niteliğinin aynı kaldığını belirtmiştir. Grant ayrıca, video makale/denemelerde yaratıcı düşünme eyleminin daha etkili bir pozisyonda olduğunu belirtmiştir. Grant, konuyu detaylandırmak için kendisine ait 4 video deneme/makale çalışmasını vaka çalışması olarak seçmiş ve sunumda kullanmıştır.

Sempozyumun ikinci günü 19 Ekim 2023 tarihinde, saat 11:45’de, çevrimiçi bağlantı (Google Meet üzerinden) aracılığı ile Sevim Buluç Oditoryumu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. KathleenLoock, “VideographicWork” çalışmasını sunmuştur. Loock, kendi deneyimlerinden yola çıkarak hafıza ve film arasındaki bağlantı üzerine yaptığı bir araştırmada video deneme/makale yönteminin ne kadar verimli olduğundan bahsetmiştir. Videografik hafıza olarak nitelendirdiği bu işlerde Loock, geriye doğru çalışmayı, ipuçlarını aramayı, işaretleri ve izleri deşifre etmeyi, çıkarımlar yapmayı, kanıt parçalarından rekonstrüksiyonları bir araya getirmeyi video makale/denemenin sağladığı avantajlar aracılığı ile gerçekleştirdiğini belirtmiştir.  Loock, Memories of It adlı video denemesinde, kişisel anılarını toplumsal ve tarihsel analizlerle birleştirerek, bireysel ve kolektif hafıza arasındaki etkileşimi yaratıcı bir şekilde araştırdığını belirtmiştir. Video deneme/makaleleri film çalışmalarında kullanan Loock, video makale/denemeleri, film araştırması yürütmenin ve sunmanın yeni bir yolve akademik bir uygulama olarak gördüğünü sunumunda dile getirmiştir. Loock, özellikle film çalışmalarında geleneksel yazılı metinler aracılığı ile yapılabilecek çözümlemelerdeki sınırlılığının, görsel işitsel materyallerin kullanılması ile daha kolay aşılabileceğini belirtmiştir.

Sempozyumun ilk günü olan 18 Ekim 2023 tarihinde 13:00’da gerçekleşen birinci oturumda “Video Özet ve Video Makale Üretimi ile Akademik Yayınların Sürdürülebilirliği” isimli bildirilerinin sunumunu gerçekleştiren Doç. Dr. Mert Gürer ve Doç. Dr. Zeynep Varlı Gürer, çalışmalarında akademik yayınların üretim süreci, enerji ve kaynak kullanımı, ve geleneksel makalelerin yayım sürecine odaklanarak sürdürülebilirlik sorunlarına dikkat çekmiştir. Aynı zamanda, bu sorunlara alternatif olarak video makale ve özetlerin nasıl kullanılabileceğini tartışmış, video içeriklerin dijital yapısı nedeniyle doğal kaynak tüketimini azaltmanın yanı sıra, akademik bilgiyi daha geniş bir kitleye ulaştırma potansiyeli olduğu vurgulamışlardır. Çalışmada, video makale ve özetlerin avantajları, dezavantajları, sınırlılıkları, yaygınlığı, etkisi ve erişilebilirliği gibi çeşitli yönler literatür analiz yöntemi ile ele alınmıştır. Bu alternatif yöntemin akademik yayıncılığın sürdürülebilirliği açısından nasıl bir rol oynayabileceği konusu tartışmaya açılmıştır.

 

Sempozyumun ikinci günü olan 19 Ekim 2023 tarihinde 14:10’da gerçekleşen birinci paralel oturumda, Doç. Dr. NickPoulakis (Nationaland Kapodistrian University of Athens) ve Zoi-Danai Tzamtzi (Nationaland Kapodistrian University of Athens),  “Experimenting with audiovisual narrative forms in still-image film: An educational project for Greek high school students” isimli çalışmalarında görsel-işitsel anlatı formları kullanılarak nasıl bir eğitim materyali oluşturulabileceği  üzerinde durarak, öğrencilerin alternatif bir yöntem ile bir öğrenme süreci geçirebileceklerine değinmişlerdir. Sunumlarında 2022 Olympia Uluslararası Çocuk ve Gençler Film Festivali kapsamında gerçekleştirdikleri bir eğitim projesine yer veren Poulakis ve Tzamtzi, lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirmiş oldukları atölye çalışmasında,  görüntü içeren filmlerde sesin önemine odaklanmış; bunu gerçekleştirirken hareketli resimleri değil, statik resimleri ses öğeleriyle birleştiren bir görsel anlatım tarzı oluşturmuşlardır. Öğrencilere başlangıçta sinemanın bir ses-görsel ortam olarak teorik prensipleri öğretilmiş ve önceki hâlâ görüntü içeren filmlerden örnekler gösterilmiştir. Ardından, öğrencilere sadece cep telefonlarını kullanarak okul içinde ve dışında bir dizi ses ve görüntü gözlemlemeleri ve kaydetmeleri istenmiştir. İnteraktif ve kolektif bir montaj süreci sırasında, ses kayıtlarını ana yol olarak takip ederek, öğrenciler görüntü kompozisyonunda ustalık kazanmış ve kendi görsel-işitsel makale/denemelerini oluşturmuşlardır. Poulakis ve Tzamtzi sunumlarında öğrenciler tarafından ortaya konulan bu görsel-işitsel  makale/denemelere de yer vermişler, bu görsel-işitsel denemelerin pedagojik açıdan önemli bir potansiyel barındırdığını belirtmişlerdir.

 

 

 

 

 

Sempozyumun ikinci günü olan 19 Ekim 2023 tarihinde 14:10’da gerçekleşen birimci paralel oturumda Farshad Zahedi (Universidad Carlos III de Madrid), Francisco Jimenéz Alcarria (Universidad Carlos III de Madrid), “Audiovisual Essay an Educational Tool for Exploring Film Space” isimli çalışmalarında, görsel-işitsel makalelerin olağanüstü pedagojik fırsatlar sunduğundan bahsetmişlerdir. Dijital ses-görsel düzenleme araçlarına erişimin kolaylaşması ile birlikte geleneksel yazılı makaleler ile açıklanması daha zor olan bir yapı olarak film mekanlarının video makale/denemeler ile daha kolay açıklanabileceğini belirten Zahedi ve Jimenéz, bunun nasıl yapılabileceği üzerine odaklanmışlardır. Örnek çalışmalarını, film mekanı ve film psikocoğrafyası çalışmaları üzerinden temellendiren Zahedi ve Jimenéz, filmlerdeki geometrik kompozisyonların ve coğrafik temsillerin seyirci ile kurulan bağ ile birlikte bir mekan anatomisi ortaya çıkardığını belirtmektedirler. Zahedi ve Jimenéz, sunumlarında kendi hazırladıkları video makale/denemeler ile dikkate değer topografik estetiğe sahip bazı filmleri, farklı kompozisyon stratejilerini ve olası duygusal etkilerini incelemişlerdir.

Sempozyumun ikinci günü olan 19 Ekim 2023 tarihinde 14:10’da gerçekleşen birinci paralel oturumda Dr. Öğr. Üyesi Tülay Çelik “Görsel İşitsel Denemelerin Film Eğitiminde Kullanımı: Film Sanatı Dersi Örneği” çalışması ile “görsel-işitsel denemelerin film eğitiminde kullanımına ilişkin yapılmış örnek bir uygulamanın sonuçlarını paylaşmayı” amaçlamıştır. Yükseköğretim kurumlarında İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin lisans müfredatlarında yer alan film/sinema tarihi dersi üzerinden bir çalışma gerçekleştiren Çelik, 2022-2023 Güz döneminde Sakarya Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2. sınıfında eğitim gören 97 öğrencinin aldığı ilk sinema dersi olan GİT 207 Film Sanatı dersi içeriğini, görsel-işitsel denemeleri kapsayacak şekilde tasarlamıştır. Bu tasarım sonucunda, her bir öğrenciden, ders programında yer alan  konular dahilinde 4-6 dakika arasında 6 adet görsel-işitsel deneme yapması istenmiştir. Programın sonunda elde edilen veriler incelenmiş ve “öğrencilerin filmlerle öznel ve yaratıcı bir iletişime girme yönündeki beceri ve isteklerinin arttığı” ortaya çıkarılmıştır. Çelik sunumunda öğrencilerin oluşturdukları görsel-işitsel denemelere de yer vermiştir.

Sempozyumun ikinci günü olan 19 Ekim 2023 tarihinde 14:10’da gerçekleşen ikinci  paralel oturumda, Dr. Öğr. Üyesi Rahime Akikol “Filmlerin Kurgu Analizinde Kullanılan Yöntemler ve Video Makale” çalışması ile filmlerin kurgu analizinin video makale yöntemi ile nasıl yapılabileceği üzerinde durmaktadır. Kurgu analizi çalışmalarının, fotoğraflar ile desteklenmiş klasik yazılı makale yöntemi kullanıldığında yeteri kadar açıklayıcı olmadığını belirten Akikol, video makalelerin kullanımının bu alanda önemine dikkat çekmiştir. Akikol çalışmasında, kurgu analizi olan video makalelerin nasıl olması gerektiği, hangi tekniklerin kullanılabileceği soruları üzerinde durmuş, bu sorular sonucunda klasik yazılı makalelerdeki, amaç, problem ve araştırma soruları gibi önemli başlıkların filmlerdeki görüntüler aracılığı ile verilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Akikol, video makalelerin, kullanılan sahne, plan, dış ses, ara yazı, zoom, dondurma ve yavaşlatma-hızlandırma gibi kurgu materyalleri ile bir kurgu analizi için klasik yazılı makalelerden daha verimli olacağını belirtmiştir.

Sempozyumun ikinci günü olan 19 Ekim 2023 tarihinde 14:10’da gerçekleşen ikinci  paralel oturumda, Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç  Türkgeldi  “Temsili Olmayan Düşünce Eylemi Olarak Video Deneme” çalışması ile  video denemelerin “bilgi” ile ilişkisini sorgulamayı amaçlamıştır.   Denemeci bir yaklaşım ile öznel olanı, tanımlardan ziyade sorular sormayı, hissetmeyi ve yaratıcı olmayı önceleyen bir yaklaşım üzerinden temsili (representational) olanı değil, temsili olmayan düşüncenin video deneme üretiminde nasıl gerçekleşebileceği noktasına odaklanan Türkgeldi, “video denemenin sadece bir görsel form, bir illüstrasyon olmadığını aynı zamanda yeni bir düşünme biçimi olduğunu ve tam da bu sebeple akademinin sınırları içerisinde hak ettiği yerin kendisine tahsis edilmesi gerektiğini” iddia etmiştir.

Elde edilen çıktılar doğrultusunda, akademik sürdürülebilirlikte alternatif bir yöntem olarak video makale/deneme, pedagojik öğrenme açısından video makale/denemelerin kullanımı, film kurgularının analizinde bir yöntem olarak video makale/deneme, emsili olmayan bir deneme formu olarak olarak video deneme başlıkları altında önemli veriler elde edilmiştir. Çalışmalar göstermektedir ki video makale/denemeler hem öğrenciler, hem öğreticiler, hem araştırmacılar hem de sanatçılar tarafından etkili bir yöntem olarak, geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Bu bağlamda “Bilimsel ve Sanatsal Video Makalelerin İçerik ve İndeks Kriterlerinin Oluşturulması” bu geniş yelpazenin daha sistematik bir yapının içerisine oturmasını sağlayacaktır.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ: