“AKADEMİK ÇALIŞMALARDA VİDEO DENEME/MAKALE ÜZERİNE TARTIŞMALAR” WORKSHOP 2 ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Prof. Dr. Hülya Önal’ın, Tubitak 3005 kapsamında desteklenen “Bilimsel ve Sanatsal Video Makalelerin İçerik ve İndeks Kriterlerinin Oluşturulması” projesi altında, I. si 26 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen “Akademik Çalışmalarda Video Deneme/Makale Üzerine Tartışmalar” Workshobunun II.si 23 Ocak 2023 tarihinde üç oturum olarak gerçekleştirildi. Workshopta; Prof. Dr. Hasan Akbulut, Doç. Dr. Elif Akçalı, Dr. Ögr. Üyesi Murad Özdemir, Dr. Ögr. Üyesi İpek Gürkan, Dr. Ögr. Üyesi Kıvanç Türkgeldi, Dr. Ögr. Üyesi Ersan Ocak konuşmacıydı.

Hasan Akbulut, “Video Makale/Deneme çalışmalarının akademik meşrutiyet kazanması için bu çalışmaların da akademik bir değerinin olduğunun hesap edilmesi gerekiyor. Bu konudaki tartışmayı mümkün kılacak olan şey öncelikle bu tür içeriklerin üretilmesi ve akademide bunun tartışılıyor olmasıdır bunun da yolu Workshoplar, Seminerler, içerik üretmek ve bu içeriği tartışmaktan geçiyor.”

Elif Akçalı, “Ben konuştuğumuz forma video deneme demeyi tercih ediyorum. Çünkü video deneme yapısı gereği argümantasyon içermeyen çok daha fazla soru ortaya atan hatta sorulan sorudan çok daha fazla soru açan bir forma sahip.”

“Ben öğrencilerin bu çalışmayı yaparken bir şeylere benzetmeye çalışarak gitmek veya metinle cebelleşerek orada acaba ne demek istiyorla uğraşmak yerine gördükleri görsel işitsel eserde ne onlara dokundu, neredeyse bir müzik dinler gibi sınırları olmayan, denemeye yanılmaya farklı şeyler üretmeye izin veren bir yerden yaklaşmalarını istiyorum.”

Murad Özdemir, “Herhangi bir akademik değerlendirmede önemli olan araştırmadır medyum değil, burada bence asıl mesele, Video Denemenin kendisinin kendi içerisindeki tutarlılığı. Video Denemeyi tam tamamlayıcı ve dönüştürücü bir şey olarak görüyorum. Bu işi video üzerinden yapmak, yazıyla yayımlayıp yaymaktan çok daha farklı bir biz deneyimi sağlıyor.”

İpek Gürkan, “Video Essay’in içeriği hakkında konuşmak çok önemli ama esas olan videografik film çalışmalarının düşünce biçimimizde yarattığı değişim; metedolojik olarak bir yer etme meselesi.”

“Video Essay, videografik çalışmalar içerisinde bir çıktı, bir sonuç ve o yüzden Agamben’e atıfla Video Essay’in kendisi Video Essay’in kendisine indirgenemez ve kendisinden daha değerli bir şey yapıyor.”

Ersan Ocak, “Dünyada artık olmamasına rağmen Türkiye’de hala edilgen biçimde öznenin silinerek makalenin yazılması; yapıldı, edildi, görüldü, bulundu diye, ben diyemeyen, açık ya da gizli özne olarak ben diyemeyen metinler, makaleler… Ben diyemeyen zihnin kurduğu kurumsal yapı ile karşı karşıyayız. Bilimsellik özneden arındırılarak mümkün kabulü ile hareket eden bir kurumsal yapı var karşımızda. Bu yapı dünyada sallanmakta.”

“Denemenin çok kritik bir varoluşu var. Bu varoluşun heretik özelliği onu hep, hâkim olan karşısında mağlup düşürecek.”

Kıvanç Türkgeldi, “Medyanın ne kadar hızlı değiştiği üzerine, medyanın ne kadar oluş halinde olduğu üzerine sayfalar dolusu metin yazıp bunu bir makale olarak yayınlatabilirsiniz ama bunu kullanarak bir şey yaptığınızda bunu yayınlatabileceğiniz bir yer yok, bu bana çok ironik geliyor.”

“Soru sorma alışkanlığını kazandırma bir tanım yapmaktan ziyade öğrenci ile gerçekten soru sorma alışkanlığı kazandırmak ya da bunu düşünmek zorlu bir süreç.”

“Video deneme çalışmalarının farklı modlarını farklı varyasyonlarını tartışmak ileride kriterlerini tartışmak açısından büyük önem taşıyor.”