“AKADEMİK ÇALIŞMALARDA VİDEO DENEME/MAKALE ÜZERİNE TARTIŞMALAR” WORKSHOP ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜBİTAK 3005 – Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen Bilimsel ve Sanatsal Video Makalelerin İçerik ve İndeks Kriterlerinin Oluşturulması başlıklı projesinin ilk ayağı olan “Akademik Çalışmalarda Video Deneme/Makale Üzerine Tartışmalar – I” workshopu, 26 Aralık 2022 tarihinde, saat 10:00’da Zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi. Çalışmaya başta proje yürütücüsü Prof. Dr. Hülya Önal olmak üzere, Prof. Dr. Hasan Akbulut, Doç. Dr. Elif Akçalı, Dr. Ögr. Üyesi Ersan Ocak, Dr. Ögr. Üyesi Murad Özdemir, Dr. Ögr. Üyesi İpek Gürkan, Dr. Ögr. Üyesi Kıvanç Türkgeldi konuşmacı olarak katılım gösterdi. 

 

Etkinlikte ilk konuşmacı olarak söz alan Prof. Dr. Hasan Akbulut konuşmasında video makale/ video deneme ile tanışıklığının akademiye girişiyle başladığını belirterek meslek hayatına ilk girdiği yıllardan itibaren bu alanda okumalar ve çalışmalar yaptığını belirtti.Akbulut, video makale ile ilk karşılaşmasını “Sinema çalışmaları alanında, üretim yapan ders veren akademisyenler olarak sadece teorik metinlerle ders izlencemizi hazırlamış olduğumuz da bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu hissetmişizdir. Özellikle sinema kuramları gibi kimi teorik derslerde anlatılacak olan içeriğin görsellerle desteklenmesi ihtiyacı içerisindeydim ve bu ihtiyaçla birlikte daha evvelki yıllarda bu alanla ilgili, pedagojik niteliği ağır basan denemeler bulmuştum ve onlar bana ilaç gibi gelmişti.” sözleriyle belirtti. 

Akbulut’un ardından söz alan Doç.Dr. Elif Akçalı, alana ilk adım atışını şu sözlerle aktardı: “2004-2006 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaparken ilgi alanım olduğu için profesyonel kurgu öğrendim ve filmlerin indirilebildiği dönemlerden itibaren onlarla oynamaya başladım.” İlk zamanlar alanın akademik tarafıyla ilgilenmediğini belirten Akçalı, daha çok sinemaya duyduğu ilgi sebebiyle sinefil kimliği ile çalışmalar yaptığını aktardı. 

Üçüncü konuşmacı olan TED Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersan Ocak, konuşmasına “deneme filme dair artistik ve akademik ilgim” başlığıyla, konu ile ilgili kendi deneyimini ve bu işe nasıl giriştiğini anlatarak başladı; terminolojik olarak bir ayrıma dikkat çekerek özellikle video deneme değil de deneme film kavramını kullandığının altını çizdi.

Etkinlik Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murad Özdemir’in konuşması ile devam etti. Dr. Öğr. Üyesi Murad Özdemir alana ilk adım atışının, yaptığı belgesel filmlerle olduğunu daha sonrasında çalışmalarının deneme film olduğunun farkına varmasıyla başladığını belirtti. Video makale üzerine akademik olarak düşünmeye başladığında kendisini görsel antropolojinin içinde bulduğunu belirtti. Şu an da yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersini verdiği duyusal çalışmalar, ses-müzik antropolojisi, video etnografik alanlarında çalışan Özdemir video makale hakkında, “Burada hakikaten belirli kitlerin sınırlı alanlarının dışında çalışmanın faydalı olduğunu görüyorum. Çünkü asıl olarak temelde video denemenin metnin kendisinden çok -bu metin hangi aktörler tarafından, hangi süreçlerde nasıl paylaşılıyor, nasıl tüketiliyor, üretim süreçleri nelerdir, metin olarak nedir, tüketip süreçleri nelerdir?  -gibi sorularla bu işi biraz daha estetik- ekolojik bir bakışla ele almak gerekiyor diye düşünüyorum.  Özellikle ses ve müzik çalışmaların, duyusal çalışmaların çok büyük katkısı olabileceğine inanıyorum çünkü; başat formu olmasa da duyusal çalışmalarda video makale çok kabul görmüş bir biçim aslında. Dolayısıyla sadece film çalışmalarının dışında da böyle bir diyaloğa girmenin faydalı olabileceğini düşünüyorum.” sözlerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde öğretim görevlisi olan Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Türkgeldi, projeden haberdar olmasıyla birlikte bu alanda tek olmadığını, çalışan başka kişilerin de olduğunu öğrendiğini ve çok heyecan duyduğunu belirtti. Alana ilk adım atışının arkasında yıllardır müzikle ilgilenmesi ve araştırma görevlisi olduğu dönemlerden itibaren kurgu yapmasının olduğunu aktardı. 

Etkinlik proje yürütücüsü Prof. Dr. Hülya Önal’ın kapanış konuşması ile sona erdi.