TUBİTAK 3005 PROJE EKİBİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMA KATILDI

TUBİTAK destekli “Bilimsel ve Sanatsal Video Makalelerin İçerik ve İndeks Kriterlerinin Oluşturulması” başlıklı proje ekibi, Danimarka’nın Aarhus Üniversitesi’nde 8-10 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “Videoessays and Academic Filmmaking: Practices, Pedagogies and Potentials. Hybrid symposium” sempozyumuna katılım gösterdi. Sempozyum üç ana oturum şeklinde yapılandırıldı.
İlk oturumda özellikle düşünmenin videografik yolları üzerine tartışmalar yürütüldü. Oturumun ilk konuşmacısı alanın öncülerinden Allan O’Leary oldu. O’Leary sunumunda, deneysel film yapımı, videografik eleştiri, essay film, akademik film yapımı (academic film making) ve buluntu filmler (found footage films) üzerine tartıştı. İlk oturumun ikinci konuşmacısı alanın bir diğer öncü ismi olan Catherine Grant oldu. Grant, “The Practice of Filmmaking Research” adlı sunumu ile özellikle video makale/deneme çalışmalarını nasıl tasarladığı ile ilgili önemli bilgiler ve ipuçları verdi.
İkinci oturum ise alanın iki önemli ismi olan Christian Keathley ve Jason Mittell’in sunumları ile devam etti. Keathley ve Mittell bu oturumda, doğrudan video makale/deneme üretimi için geliştirdikleri pedagojik yöntemleri sundular.
Üçüncü ve son oturumda ise araştırmacılar, Catherine Grant’in moderatörlüğünde, geçmiş çalışmalarındaki deneyimleri ve hareket noktalarını paylaştıkları bir tartışma gerçekleştirdiler. Sempozyum bu oturum ile birlikte son buldu.